کانالهای صنعتی نهویه هوای صنعتی

کانالهای صنعتی نهویه هوای صنعتی

کانالهای صنعتی نهویه هوای صنعتی

کانالهای صنعتی نهویه هوای صنعتی
کانالهای صنعتی نهویه هوای صنعتی

طراحی واجرای کانالهای تهویه هوا بصورت گرد وچهرگوش- کانالهای صنعتی- کانالهای کولر- کانالهای تهویه هوای مسکونی – کانالهای تهویه هوا ی بیمارستانی -کانالهای تهویه هوای صنعتی وکارخانجات – کانالهای هواساز – کانالهای فن کوئلی – کانالهای داکت اسپیلیت – دودکشهای صنعتی – دودکشها ی موتورخانه –

اجرای کانالهای مسکونی و صنعتی وهواساز و اداری  با ورقهای گالوانیزه – روغنی – سیاه -استنلس استیل -از ضخامت 40/. تا 4 میلیمتر

کانال گرد و اسپیرال انتقال هوا

کانال گرد و اسپیرال انتقال هوا

کانال گرد و اسپیرال انتقال هوا

طراحی وتولید کانال گرد و اسپیرال انتقال هوا:

این کانال ازنوارگالوانیزه یا دیگر فلزات با ضخامت 0/40الی 1/25 میلی متر به صورت مارپیچ در طول وقطرهای مختلف تولید می گردد.
طول استاندارد 6متر
حداکثر قابل تحمل 250 درجه سانتی گراد
ویژگی های خاص کانال اسپیرال نسبت به کانال چهارگوش:
– حمل ونقل ونصب آسان
– انتقال صحیح هوا
– کاهش افت فشار
– استفاده کمتر ازاتصالات وآویزها
– زیبایی واستحکام

ساختار کانال اسپیرال گالوانیزه:
طریقه اتصال لبه های ورق طوری است که کانال دربرابر نشست آب وهوا مقاوم می باشد.
مزایای کانال های اسپیرال به سایر کانال ها سبب گسترش روزافزون استفاده ازآن در ساختمان ها ،کارخانجات،ورزشگاه ها ومراکزعمومی شده است.